Home » บทสวด ปฏิจจสมุปบาท พุทธวจน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล | อริยสัจ 4 ตัวอย่าง

บทสวด ปฏิจจสมุปบาท พุทธวจน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล | อริยสัจ 4 ตัวอย่าง

บทสวด ปฏิจจสมุปบาท พุทธวจน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บทสวด ปฏิจจสมุปบาท
พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
ปฏิจจสมุปบาทจากพุทธโอษฐ์ บทสัชฌายะ(สาธยาย)
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
อนุสาสนีปาฏิหาริย์แห่งการสวดสาธยาย
https://youtu.be/KNZfwpZkduI
https://youtu.be/lkqOrenSvfM
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์
อธิบายกฏอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท อย่างละเอียด
https://youtu.be/Gqh1dB7I2Js
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
ดาวน์โหลดเสียงอ่าน \”พุทธวจน ชุด อานาปานสติ\”
ซึ่งเป็นที่มานี้ได้จาก :
http://watnapp.com/audio
http://watnapp.com/video
พุทธวจน:หนังสือ:
http://watnapp.com/book
ดาวน์โหลด http://watnapp.com/files
ETipitaka+ (ค้นหาพุทธวจน)
http://etipitaka.com/
FAQ คำถามที่พบบ่อย
http://bhikkhukukrit.com/
พุทธวจน 6 อานาปานสติ
https://youtu.be/wgP0kV5R0Aw
เนื้อหาเสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ มีดังนี้
1.พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอยู่ตลอดพรรษากาลเป็นอันมาก
ด้วยวิหารธรรมคือ อานาปานสติสมาธิ
2.อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ
3.เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน ๔
โพชฌงค์ ๗ วิชชาและวิมุตติ บริบูรณ์
4.การเจริญอานาปานสติ (ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร)
5.อานาปานสติ เป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน
6.แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (แบบที่หนึ่ง)
7.แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (แบบที่สอง)
8.เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน
9.ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสติภาวนา
10.นิวรณ์เป็นเครื่องทำากระแสจิตไม่ให้รวมกำาลัง
11.ข้อควรระวัง ในการเจริญสติปัฏฐานสี่
คำถามที่พบบ่อย
https://faq.watnapp.com/
http://etipitaka.com/
ที่มา :http://watnapp.com/
กราบขอบพระคุณท่าน พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง และภัณเต ทุกท่าน ที่เปิดธรรมที่ถูกปิด
กราบขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

See also  โปรเน็ตไม่อั้น AIS ลด 70% จาก 375 เหลือแค่ 113 บาท | AIS X RABBIT LINE PAY | โปรไลน์ ais

บทสวด ปฏิจจสมุปบาท พุทธวจน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

อริยสัจ 4


See also  รีวิว : รับเครื่อง iPhone 11 Pro Max 512GB ที่ร้าน AIS Shop ส่วนลดรวม 5500 บาท ว้าวว!! | promotion iphone ais

อริยสัจ 4 : อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
1) ทุกข์ คือ ความจริงที่ว่าด้วยความทุกข์
2) สมุทัย คือ ความจริงที่ว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์
3) นิโรธ คือ ความจริงที่ว่าด้วยความดับทุกข์
4) มรรค คือความจริงที่ว่าด้วยทางแห่งความดับทุกข์
หลัหธรรมเกี่ยวกับ อริยสัจ4
1. ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
1.1) ขันธ์ 5
1.2)อายตนะ
2. สมุทัย (หลักธรรมที่ควรละ)
2.1) หลักกรรม (สมบัติ 4 วิบัติ 4)
2.2 อกุศลกรรมบถ 10
2.3 อบายมุข 6
3. นิโรธ (หลักธรรมที่ทำให้บรรลุ)
3.1สุข 2
4. มรรค (หลักธรรมที่ควรเจริญ หรือทำให้เกิดขึ้น)
4.1 บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา
4.2 สติปัฏฐาน 4
4.3 ดรุณธรรม 6
4.4 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
4.5 กุศลกรรมบถ 10
4.6 มงคล 38
https://www.kroobannok.com/2745

See also  ขอ wifi ข้างบ้านใช้ฟรี พอไม่ไห้บอกไร้น้ำใจ หนังสั้น | wifiบ้าน

อริยสัจ 4

วิธีสอนกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4


วิธีสอนกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4

วิธีสอนกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4

ปล่อยวาง2ธรรมะก่อนนอน ธรรมะสอนใจ ธรรมะเตือนสติ ได้ข้อคิดดีมากๆ ฟังแล้วสุขใจคลายกังวลคลายเครียดได้ดี


คำสอนพระพุทธเจ้า สมเด็จองค์ปฐม
ปล่อยวาง2+1https://youtu.be/PazXW2XvbIE
รวมปล่อยวางทั้งหมดhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLp2EpsMb_RLHhkWq8WHpijd7s69X3Ofu
ปล่อยวาง1
ปล่อยวาง3
ปล่อยวาง4

ปล่อยวาง2ธรรมะก่อนนอน ธรรมะสอนใจ ธรรมะเตือนสติ ได้ข้อคิดดีมากๆ ฟังแล้วสุขใจคลายกังวลคลายเครียดได้ดี

พุทธวจน รวมพระสูตร อ่านโดย ภิกขุเอเอ


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจสี่
บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะไม่รู้ถึง เพราะไม่แทงตลอด ซึ่งอริยสัจสี่อย่าง เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะไม่รู้ถึง เพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเหล่าไหนเล่า ? สี่อย่างคือ อริยสัจคือ ทุกข์ อริยสัจคือ เหตุให้เกิดทุกข์, อริยสัจคือ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์, อริยสัจคือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์. ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะไม่รู้ถึง เพราะไม่แทงตลอด ซึ่งอริยสัจสี่ประการเหล่านี้แล เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนาน ถึงเพียงนี้.
www.watnapp.com
www.etipitaka.com

พุทธวจน รวมพระสูตร อ่านโดย ภิกขุเอเอ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGames

Leave a Reply

Your email address will not be published.