พนักงานบริษัท ร้องเรียนถูกย้ายไม่เป็นธรรม (16 พ.ย. 61)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กลุ่มพนักงาน บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ที่ทำงานประจำอยู่ภายในเหมืองแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวนกว่า 200 คน รวมตัวกันเพื่อร้องขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอแม่เมาะ หลังบริษัทมีหนังสือแจ้งย้ายพนักงานกว่า 200 คน ไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบกับพนักงานที่ต้องทิ้งครอบครัวไปอยู่ต่างจังหวัด
อ่านข่าวเพิ่มเติม http://news.thaipbs.or.th/content/275727
ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 05.00 07.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : http://www.thaipbs.or.th/GooglePlus
LINE : http://bit.ly/2GtS44i
Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

See also  ตรวจสอบค่าไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์มือถือ PEA Smart Plus (วิธีโหลด ติดตั้ง การใช้งานเบื้องต้น) | จ่าย ค่า ไฟฟ้า ออนไลน์

พนักงานบริษัท ร้องเรียนถูกย้ายไม่เป็นธรรม (16 พ.ย. 61)

คปภ.ไกล่เกลี่ยเคลมประกันโควิด-19 บริษัท เดอะวัน ประกันภัย : สถานีร้องเรียน


คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) เรียกตัวแทนบริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด เจรจาทำข้อตกลงเพื่อจ่ายเงินค่าสินไหมให้กับผู้ทำประกันภัย \”เจอ จ่าย จบ ประกันโควิด19\” ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 17 และ 24 พ.ย.นี้
ติดตามชมรายการสถานีประชาชนย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/People
เคลมประกันโควิด โควิด19

กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

คปภ.ไกล่เกลี่ยเคลมประกันโควิด-19 บริษัท เดอะวัน ประกันภัย : สถานีร้องเรียน

คปภ.แจงปมผู้เอาประกันภัย ร้องเรียนบริษัทประกัน จ่ายสินไหม เจอ-จ่าย-จบ ล่าช้า


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้เอาประกันภัยร้องเรียนบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด19 ล่าช้า เป็น 2 ประเด็น เพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 กรณีที่สำนักงาน คปภ. ระบุว่าจากการตรวจสอบ พบว่าปัญหาเกิดจากความล่าช้าในการจ่ายเคลมประกัน ไม่ได้เกิดจากที่บริษัทเบี้ยวไม่จ่ายประกัน
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ จากการเข้าตรวจสอบบริษัท ไม่ได้พบปัญหาที่บริษัทปฏิเสธที่จะไม่จ่าย ค่าสินไหมทดแทน แต่ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาหลักฐานการจ่ายช้า โดยที่มีระบบบริหารจัดการการรับเรื่อง และการสื่อสารทำความเข้าใจกับลูกค้าไม่ดีพอ
ซึ่งความล่าช้าจะเป็นความผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๔๙ (ประกาศประวิงฯ) ได้ จะต้องเป็นการจ่ายเคลมเกิน 15 วัน นับแต่ที่บริษัทได้รับเอกสารการเคลมที่ถูกต้องและครบถ้วน
นอกจากนี้ ในการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนบริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศ คปภ. ในส่วนเกี่ยวกับการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน นั้น แต่ประกาศฯ ดังกล่าว และประกาศประวิงฯ รวมทั้งเงื่อนไขกรมธรรม์ ก็ไม่ได้ระบุระยะเวลาที่บริษัทต้องใช้ในการพิจารณาเอกสาร และไม่ได้ระบุเวลาที่บริษัทต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเอกสารไม่ครบ
ฉะนั้น จึงเกิดปัญหาว่าระยะเวลา 15 วัน ไม่มีวันเริ่มต้นที่จะนับ จึงต้องมีการออกคำสั่งระบุกรอบเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่ออุดช่องว่างนี้ ส่วนกรณีที่พบว่าบริษัทมีการจ่ายล่าช้าเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุที่จะอ้างได้ ซึ่งในส่วนนี้จะมีโทษทางอาญาก็จะต้องดูในเรื่องที่ว่าบริษัทมีเจตนาในการประวิงไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย
หากการดำเนินการเข้าลักษณะดังกล่าว ย่อมเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ประกาศประวิงฯ กำหนด สำนักงาน คปภ. ก็จะบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป
ประเด็นที่ 2 ตามข่าวที่สำนักงาน คปภ. ระบุว่า “ขั้นตอนต่อไปจะหารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาองค์กรผู้บริโภค สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและใช้เป็นแนวปฏิบัติให้ตรงกันต่อไป”
ขอชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้
เรื่องร้องเรียนจ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด19 ที่พบ ไม่ได้มีเฉพาะปัญหากรณี เจอจ่ายจบ อย่างเดียว แต่มีปัญหาเรื่องการโต้แย้งในประเด็นกรณีค่าชดเชยรายวัน และค่ารักษาพยาบาล ว่าสามาถเบิกเคลมได้แค่ไหน อีกทั้งเหตุใดค่ารักษาพยาบาลของ hospitel จึงแพงกว่าที่โรงพยาบาล ฯลฯ
ซึ่งมีแนวปฏิบัติและการตีความเงื่อนไขกรมธรรม์ที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหารือกันให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด19 ล่าช้า

See also  MISS UNIVERSE 2021 : ชุดราตรี รอบพรีลิมฯ | ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ | pptv hd ย้อนหลัง

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/256426

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 6 กันายน 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

คปภ.แจงปมผู้เอาประกันภัย ร้องเรียนบริษัทประกัน จ่ายสินไหม เจอ-จ่าย-จบ ล่าช้า

ตกสิบหยิบล้าน | หมู่สู้สิบ สังข์ทอง ( ปูเป้, ม่อน, ปอนด์ ) | 15 ส.ค. 61


See also  Những Ngày Sau - Trí ft. MyNhan (Official Lyric Video) | tot เสีย

เริ่มการแข่งขันครั้งใหม่ตกสิบหยิบล้านหมู่สู้สิบ
กับหมู่ “ สังข์ทอง “ มาลุ้นไปพร้อมกันว่าพวกเขาจะคว้าเงินล้านไปได้หรือไม่
แล้วใครจะเป็นคนแรกที่ถูกเลือกให้ตกหลุมกลับบ้าน ?
ตกสิบหยิบล้าน
หมู่สู้สิบ
จันทร์พฤหัสบดี 18.20 น.
Ch7HDEntertainment
facebook.com/stillstandingth

สร้างสรรค์ผลงานโดย บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
Powered by ZENSE Entertainment Co., Ltd.
http://www.zense.co.th/

ตกสิบหยิบล้าน | หมู่สู้สิบ สังข์ทอง ( ปูเป้, ม่อน, ปอนด์ ) | 15 ส.ค. 61

LINE MAN ร้องเรียนถูกลดค่าส่งต่อรอบ : สถานีร้องเรียน (5 เม.ย. 64)


กรณีกลุ่มไรเดอร์ LINE MAN กว่า 100 คน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมตัวเรียกร้องหลังถูกลดค่าส่งอาหารต่อรอบจาก 62 บาท เหลือ 50 บาท ล่าสุดด้านทางบริษัทยินดีรับข้อเสนอ 4 ข้อ ส่วนการเพิ่มเงินค่ารอบอาจทำให้ไม่ได้ แต่จะมีการเพิ่มสวัสดิการด้านอื่น ๆ ให้แทน
ติดตามชมรายการสถานีประชาชนย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/People
กลุ่มไรเดอร์ LINEMAN ลดค่าส่ง

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://shorturl.at/czXZ0
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

LINE MAN ร้องเรียนถูกลดค่าส่งต่อรอบ : สถานีร้องเรียน  (5 เม.ย. 64)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆTips

You may also like

Leave a Comment